Elementy konstrukcji

Elementy składowe konstrukcji Perfekko

PERFEKKO to system elementów prefabrykowanych, wykorzystujący najlepsze właściwości łączonych w sobie elementów budownictwa szkieletowego i ścian monolitycznych. Podstawową cechą systemu jest drewniana konstrukcja ściany, wykonana z elementów drewna klejonego oraz wypełnienie ceramiczne.


foundations-1799115_640

Fundamenty


Wykonywane są metodą tradycyjną. Indywidualnie dostosowywane do projektowanej konstrukcji budynku oraz warunków działki. Lekka konstrukcja domu pozwala jednak na znaczne oszczędności niemal w każdych warunkach geologicznych.

Podwalina drewniana


Mocowana jest do wieńca fundamentu stalowymi dyblami. Wykonana jest z drewna impregnowanego. Podwalina układana jest ręcznie i stanowi prowadnicę dla ustawianych na niej ścianach. Stabilność łączenia podwaliny właściwej z podwaliną prefabrykowanej ściany, a także łączenia podwalin miedzy sobą, zapewnia się dzięki użyciu specjalnych pierścieni montażowych.

new-home-1664288_640

Ściana prefabrykowana


Składa się ze słupków 200x50 oraz rygli 200x50 i 200x30 impregnowanych i klejonych. Ścianki boczne prefabrykowanej ściany wykonane są z płyt gipsowo - włóknowych FERMACEL lub z płyt cementowych na włóknie szklanym FERMACELL HD.

Oczep


Zamyka prefabrykowaną ścianę od góry. Wykonany jest z takich samych elementów jak podwalina. Powtarzalność elementów w systemie obniża koszty i jest jedną z jego podstawowych cech. W oczep wpinany jest strop drewniany (dla budynków dwukondygnacyjnych) lub element murłaty (w budynkach parterowych).

wood-252739_640

Strop drewniany


Wykonany jest z belek z drewna klejonego. Przestrzeń między belkami wypełniana jest warstwą wełny mineralnej twardej i warstwą keramzytu, spełniających zadania tłumienia przechodzenia fali akustycznej. Górna krawędź stropu ma wzmocnienie, wykonane z takich samych elementów jak podwalina.

Krokwie i wiązary dachowe


Projektowane są indywidualnie dla każdego modelu, przy zachowaniu tej samej geometrii łączników i modułów. Dlatego też w systemie występują tylko dwa kąty nachylenia połaci dachowej: 22 i 45 stopni. Elementy różnią się więc jedynie długością. Rozstaw krokwi stanowi 4/3 modułu podstawowego (83,333 cm).

Korzyści płynące z zastosowania materiałów naturalnych i systemu prefabrykacji elementów